+45 40 42 18 12

Priser

Prisen for en bisættelse eller begravelse kan være meget forskellig. Det kommer an på, hvilken ydelse
man har behov for.

Bedemanden sørger for at melde til de offentlig instanser, melde dødsfaldet, kontakte præsten, bestille kirke, informere skifteretten.

Vi hjælper med at bestille gravsted og gravsten. Bestiller blomster og sørger for at de er fremme i kirken. Vi transporterer blomsterne på gravsted efter højtideligheden. Bestiller kremering og sørger for at urnen bliver leveret på kirkegården. Vi ansøger om begravelseshjælp hos udbetaling Danmark m.v. Begravelsesguide for efterladte.

Prisliste

Hvid brændings kistekr.5200,-
Honorarkr. 3900,-
Ilægning og klargøring og iklædning hverdage inkl. 2 mandkr. 1600,-
Rustvognskørsel hverdage 0 - 20 kmkr. 1195,-
Rustvognskørsel hverdage fra 20 - 25 kmkr.1695,-
Rustvognskørsel hverdage efter kl. 16.00 ,  0-20 kmkr.1695,-
Rustvognskørsel weekend 0 -20 kmkr. 1650,-
Urnetransportkr. 750,-
Blomsterkørsel indtil 10 kmkr.995,-
Blomstertransport lørdagkr. 1250,-
Fremvisning i kapel kr. 950,-
Ligklæderkr.550,-
Nedbæring fra etagebygningkr. 1200,-
Rustvognskørsel udover 25 km beregnes kr. 30,- pr. kørt kilometer. Rustvognkørsel over brofaste øer betales broafgift og timetillæg.
Tillæg for aften, weekend samt helligdage
kr.1.150,-

Kremering

Bispebjergkr. 3051,-
Søndermark Indenbys Frederiksberg kr. 2225,-
Søndermark Udenbys kr. 2439,-
Søndermark Udenbys kr. 3200,-
Glostrupkr. 3018,-

Priseksempel på bisættelse

 • Kiste
 • Urne
 • Honorar
 • Ilægning i kiste og klargøring samt iklædning med 2 bedemænd
 • 2 rustvognskørsel 0 – 20 km (Fra hospital til kirke og fra kirke til krematoriet)
 • Urnetransport til kirkegården
 • Samtale
 • Kontakt til præst, kirke og kirkegård
 • Skifteretten
 • Bistand af bedemand i kirken
 • Anmeldelse af dødsfald
 • Vejledning til stenhugger
 • Ansøgning om begravelseshjælp
 • Bestille kremering
 • Bestille salmeblade

Vær opmærksom på øvrige omkostninger
Priserne er inkl. moms I alt kr. 14.690,00

 

Priseksempel på begravelse

 • Kiste
 • Honorar
 • Ilægning i kiste og klargøring ved 2 bedemænd
 • En rustvognskørsel
 • Samtale
 • Kontakt til præst, kirke og kirkegård
 • Skifteretten
 • Bistand af bedemand i kirken/kapel/kirkegård
 • Anmeldelse af dødsfald
 • Vejledning til stenhugger
 • Ansøgning af begravelseshjælp
 • Bestille salmeblade

Vær opmærksom på øvrige omkostninger
Priserne er inkl. moms I alt kr. 12.745,00

 

Andre udgifter:

Ud over priseksemplet kan der komme tillæg for andre ydelser som f.eks.:

 • Annonce
 • Blomster
 • Kremering
 • Gravsted/kirkegård
 • Kapel
 • Stenhugger
 • Blomstertransport til gravsted
 • Rustvognskørsel
 • Salmeblade o.s.v
 • Fremvisning i kapel m.m